Jump to content

All Activity

This stream auto-updates     

 1. Yesterday
 2. Ik heb de intromuziek van Billie Turf (ook gebruikt voor de video's van "Kinder Kijk Plezier") op plaat Over een tijdje komen we met een Youtubeserie De Platenkast, met bekende tunes van tv-programma's die gewoon van bestaande platen komen, daar zitten heel wat verrassingen tussen kan ik je vertellen!
 3. RM

  Billie Turf

  Enorme kick! Ik zat gisteravond even wat te zoeken op de acteurs uit de 3 films en ik vond een pagina waar leuke informatie op stond. Zo ook een stuk over de muziek die Henk van der Linden (inmiddels 95) gebruikt heeft in zijn films (dus hij heeft niet zelf gecomponeerd). En het blijken vooral Britse componisten te zijn geweest waarvan hij de muziek heeft gebruikt. Iedereen die Billie Turf kent en vele malen gezien heeft zal ongetwijfeld de muziek direct herkennen; Onbekende componist - Slapstick Pete: De slaapwandelscene uit de film Haantje de Voorste Brian Bennett - Pussyfoot: De scenes waarin Jossie en Billie de schuilplaats van de boeven onderzoeken Johnny Pearson - Kindly Leave The Stage: De achtervolgings scene uit de film Contra Kwel, wanneer Billie een ravage in de keuken heeft veroorzaakt En de componist waarvan het meeste werk is gebruikt is David Lindup Hieronder 3 muziekjes uit Billie Turf die je ook ongetwijfeld zult herkennen... Vooral bij het horen van het laatste nummer wist ik vrijwel zeker dat de 2 achtervolgings nummers die ik jaren geleden al zocht ook van deze artiest moeten zijn, dus ik ben verder gaan zoeken en jahoor, ik heb de eerste al gevonden (van de muziek van mijn eigen quote ). Deze muziek zat dus in Dikste Studentje Ter Wereld, wanneer Kwel Billie komt wakker maken en Billie hem een glas water in het gezicht gooit. Nu die andere nog (van de film Haantje Dikste Studentje Ter Wereld, de scene waarin Jossie loskomt van zijn belager (Blinky) en ervandoor gaat).
 4. Last week
 5. Nagenoeg niet. kwart inch helical scan video was niet nieuw... Dat was er in 1969 al en begin 70 ook in kleur.
 6. Ook oneerlijk, ik mag niet stoppen van de dokter omdat de gevolgen daarvan meer schade aan m'n lichaam zal aanrichten dan blijven roken....
 7. Ik heb al sinds vorig jaar geen sigaar meer opgestoken. Maar goed ook. Want roken kost $1200 aan extra ziektenkostenpremie per jaar bij mijn werkgever. Super irritant die inbreuk op de privésfeer. Maar goed.
 8. Helemaal niet belangrijk. Gebruik het voornamelijk als verjaardagskalender. Heb alle meldingen uitstaan dus ik zie niets. En ik zet er zeer zelden wat op. Soms gebruik ik de marktplaats wel eens. Voornamelijk als ik snel iets kwijt moet. Of als ik meubels nodig heb (Ikea met name). In de VS is zo ongelofelijk veel informatie al publiek (inclusief adres, volledige naam, ras, geboortedatum, hypotheek, auto enzovoorts) dat jezelf afschermen een illusie is.
 9. Ja, dat is stukken beter!
 10. W00T! Cassette support is nu in Mame! Het is nog niet helemaal perfect: - Soms onverwachte cassette fout L - Soms lukt het niet om van een laad scherm (piraten avontuur, ghosthunt) de juiste file te laden. Dit zijn waarschijnlijk timing gerelateerde problemen. - Ongerelateerd aan de mini cassette, soms hangt mame voor een paar seconden.
 11. Sindskort Friendweb aan het uitproberen. Soort facebook maar dan weer een Nederlands platform. Schijnt al even te bestaan, en sinds dit jaar krijgen ze best wat nieuwe gebruikers erbij. Is op zich wel weer leuk iets anders.
 12. Ik wil even opmerken dat ik het fantastisch vind hoe veel activiteit er is in dit topic en hoeveel er wordt uitgezocht, top
 13. Leesbaarder: de ^= bit; if (de & 0x01) de ^= 0x4002; // we rotate the bits, and lo bit of de wraps to hi bit uint16_t hibit = (de & 0x01) ? 0x8000 : 0; de = hibit|(de>>1);
 14. Deze code was ik ook al op gestuit, in de inlees routine, had ik even geparkeerd. Mooi dat jij die uit elkaar hebt geplozen... Iets verderop wordt DE (checksum dus op dat moment!) weer gebruikt: ; data handling routine 'read payload' ; it stores the data byte at destination. ; HL, BC, DE contain dest, count and data ; not sure yet what DE means here ?? when all bytes were read (DE == 0) ???? ; ????? read_payload: exx ; save databyte, destination and count, get DE ; next byte a filler or payload? ld a,d ; DE contains ????? or e ; jr nz,set_carry ; DE not zero ex af,af' ; get load control flags (P, C) xor a ; Set Z flag, set P, clear carry jp store_byte set_carry: ex af,af' ; get load control flags (P, C) scf ; Set Carry rla ; shift in A or a ; NZ, Set P store_byte: exx ; get data byte, dest and count ld (hl),d ; store data byte cpi ; inc HL, dec BC P <- 0 when BC == 0 ; this triggers next len, dest and handler retrieval ; after finishing the data block exx ; save dest, count jr get_next_byte
 15. Ik heb de checksum code achterhaald: and 001h ;07ac e6 01 ; DE with checksum is active xor e ;07ae ab ; a = written bit. ld e,a ;07af 5f ; e = e ^ (bit written) and 001h ;07b0 e6 01 jr z,l07d3h ;07b2 28 1f ; through a complex web it will jump to chksum (timing) ld a,002h ;07b4 3e 02 xor e ;07b6 ab ld e,a ;07b7 5f ; e = e ^ 0x02 ld a,040h ;07b8 3e 40 chksum: xor d ;07ba aa ; a = d ^ (0x40 | 0x0) rra ;07bb 1f ; >> 1 rr e ;07bc cb 1b ; >> rotate through DE (i.e. e0 -> d7 etc..) jr c,l07c2h ;07be 38 02 jr l07c4h ;07c0 18 02 l07c2h: or 080h ;07c2 f6 80 ; l07c4h: ld d,a ;07c4 57 In onleesbare c code: void calc_chksum(uint16_t* de, bool bit) { // TODO Cleanup to something readable. uint8_t e = *de & 0xff; uint8_t d = (*de >> 8) & 0xff; e = e ^ (bit ? 1 : 0); if (e & 0x01) { e = e ^ 2; d = d ^ 0x40; } else { d = d ^ 0x00; } bool c = d & 0x01; d >>= 1; bool cp = e & 0x01; e >>= 1; if (c) { e |= 0x80; } if (cp) { d |= 0x80; } *de = (d << 8) | e; } Mame kan nu native de .cas files inlezen. Met echte P2000t snelheid :-).
 16. Dat is volgens mij de terugspoel routine. Ik ontdekte dat er in terug blok (0c61) routine iets vreemds aan de hand was. Hier zijn de stukjes: ;; Read the RDA state and set bit 5 in A ;; RDA_state | BET ;; Note when the tape is moving in reverse this actually gets the RDC bit. get_rda: in a,(cas_inp) ;0cee db 20 and 080h ;0cf0 e6 80 set 5,a ;0cf2 cb ef ret ;0cf4 c9 ;; This seems to read a byte when the tape is moving backwards. ;; Note that RDA <-> RDC when moving backwards. ;; ;; Args: ;; A must contain the current state of RDC & BET ;; D related to time we are willing to wait to see a byte. ;; ;; Returns: ;; Sets the C flag in case of failure (beginning of tape, or tape removed.) ;; Sets (caserror) with the actual error in case C is set read_rev_byte: ld c,008h ;0cbf 0e 08 ; wait for at most 8 bits rev_next_bit: xor 080h ;0cc1 ee 80 ; Flip the expected RDA, we wait for next clock ld h,a ;0cc3 67 l0cc4h: ld b,000h ;0cc4 06 00 ; Max time we are willing to wait for RDA clock signal, we loop 256 times wait_for_rev_bit: ; Keep spinning until we have a bit flip in a,(cas_inp) ;0cc6 db 20 ; and 0b0h ;0cc8 e6 b0 ; RDA, BET, CIP cp h ;0cca bc ; Is the clock state as expected? jr z,rev_bit_available ;0ccb 28 10 djnz wait_for_rev_bit ;0ccd 10 f7 ; Spin until RDA changes. and 030h ;0ccf e6 30 ; mask bet & cip cp 020h ;0cd1 fe 20 ; this checks for errors. jr nz,read_rev_err ;0cd3 20 0d ; Check if we are at the end, or cassette removed. dec d ;0cd5 15 jr nz,l0cc4h ;0cd6 20 ec ld a,h ;0cd8 7c xor 080h ;0cd9 ee 80 inc d ;0cdb 14 ret ;0cdc c9 rev_bit_available: ;; This is called when we have a bit available.. ld a,h ;0cdd 7c dec c ;0cde 0d jr nz,rev_next_bit ;0cdf 20 e0 ret ;0ce1 c9 ; We have read 8 bits.. read_rev_err: ;; This happens when we hit the beginning of the tape, or if we ;; removed the tape while moving backwards. or a ;0ce2 b7 ld a,"E" ;0ce3 3e 45 ; End of tape error jr z,l0ce9h ;0ce5 28 02 ld a,"A" ;0ce7 3e 41 ; No tape l0ce9h: ld (caserror),a ;0ce9 32 17 60 scf ;0cec 37 ; Set the carry flag to indicate failure. ret ;0ced c9 read_rev_byte lijkt alleen maar zinnig als het RDA bit wordt gebruikt als klok signaal. Wat blijkbaar ook het geval is. Mame kan nu in ieder geval wav files schrijven en lezen, en een pull request is al open https://github.com/mamedev/mame/pull/7215. Ik ben bezig met een converter van .cas -> wav zodat mame ook de cas files kan lezen. Helaas bevatten de .cas files niet de checksum
 17. Earlier
 18. Mooi werk!!! Kleine aanvulling: volgens mij (en mijn disassembly) telt de P2000 geen bits, maar seconden: ; cas_Rewind (address 0x0bb4) ; rewinds tape for a maximum duration of 103 seconds. ; a verified data tape rewinds within 90-something seconds ; if EOT is not reached within 103 seconds, the tape is either broken ; or too long (not a supported tape) ; inputs: none ; outputs: Cassette error contains no error, 'A' or 'I' cas_Rewind: call write_disabled ; writing? ret nz ; yes! so don't rewind ld a,KBIEN|REV ; start rewinding out (CPOUT),a ; ld b,103 ; wait max 103 seconds (1m 43s) _rew_wait_loop: call wait_1second ; this routine returns NZ when tape ejected or EOT is reached jr nz,_EOT_or_Ejected ; EOT is what we want check this djnz _rew_wait_loop ; keep rewinding for one more second ld a,'I' ; still no eot after 103 seconds: Error 'I' means time out during rewind ld (cassette_error),a ; ld c,00fh ; not sure why this is... ???? ; status from wait_1_second can be: ; 0x41 = 'A' no tape ; 0x45 = 'E' end of tape (during write) _EOT_or_Ejected: ld a,(cassette_error) ; get error cp 'E' ; equal to end of tape? jr nz,_was_ejected ; no, other problem ld a,0 ; no error, because EOT is what we wanted here ld (cassette_error),a ; ld hl,cassette_status ; set 4,(hl) ; set begin of tape flag res 0,(hl) ; and start mark found (bit 0 == 0) _was_ejected: ld h,'g' ; error code to write to comm port jp cas_motor_off ; turn motor off and send h to comm (if this is enabled)
 19. Nog een leuke ontdekking: De P2000 kan zowel vooruit, als achteruit van de MDCR lezen (en doet dit ook) Als de REV bit hoog is en de cassette terugspoelt dan worden RDC en RDA gewisseld. De reden waarom de Cassette fout B optreed is omdat de P2000 bits telt tijdens het terug spoelen en uiteindelijk het begin van de tape bereikt. Het goede nieuws is dat het nu lijkt of alles werkt!
 20. Ik ben weer een klein stukje verder. Blijkt dat er dus een flip-flop achter de RDC van de cassette recorder zit. (tsk, tsk, had ik gemist). Ik krijg nog een cassette fout B tijdens het lezen, maar blokken beginnen herkend to worden:
 21. Was pas geleden weer eens begonnen met kijken (het afgelopen seizoen), en moet zeggen vind het toch wel weer wat vooruit gegaan de verhaallijn met Ludo. En het nieuwe gezin met de acteur Johnny Kraaijkamp jr. Die is ook erg goed. En met de oudere seizoenen ga ik binnenkort weer verder. Ik was in seizoen 18 en seizoen 19 pas aangeschaft. Ik wou trouwens ook weer eens wat video's (extra's en bloopers enzo) kijken op gtst.nl, blijkt dat die site niet meer bestaat. Of iig je komt dan op het gtst gedeelte van de website rtlxl terecht, en daar kan je ook niet alles meer terug zien. Vind dat toch wel raar dat ze die beslissing hebben genomen en op hun youtube waren ze ook maar heel kort actief.
 22. Je moet bij zo een oude computer als hij aan staat natuurlijk wel het goede kanaal opzoeken. Normaal gesproken zit er een modulator bij die je op de antenneingang van je TV aansluit.
 23. Ik vond de NL-versie wel aardig. Net als Angela Anaconda. Maar objectief gezien zijn het toch wel draken van series
 24. Toch niet Mega Mindy? Kleurenschema zou m.o.m. kunnen kloppen...
 25. Dan kan 'ie dicht, bedankt voor de contest en deelname!
 1. Load more activity
×