Jump to content

ID Contest Herken De Stem


Recommended Posts

Een nieuwe lay-out en daarom wellicht een goed moment om een nieuwe contest te starten;

 

ID CONTEST: HERKEN DE STEM

 

Ik ben met een microfoon en bandrecorder op bezoek gegaan bij 25 bekende mensen.
Ik heb aan deze 25 bekende mensen gevraagd wat ze van deze contest vinden en ik heb hun reactie opgenomen.
Die reacties zijn soms positief, soms neutraal, maar soms ook negatief.
Je zult ook merken dat de ene wat spraakzamer is dan de andere.
Mijn vraag aan jullie is, van welke 25 bekende mensen hoor je de stem?

 

In deze contest wil ik graag een nieuw concept uitproberen, waarbij het neer gaat komen op het strategisch en snel spelen van de contest;
Hoe slimmer en sneller de contest wordt gespeeld, hoe meer punten er te behalen zijn!

Lees onderstaande goed door en doe mee!

 

SPELREGELS
- Iedereen mag net zo vaak aan de contest meedoen als hij/zij wil (door een PB te sturen)
- Iedere speler ontvangt ter bevestiging een reactie dat de inzending is verwerkt
- Iedere speler ontvangt in de bevestiging van zijn/haar inzending enkel; 
    - Het aantal goede namen, maar niet welke namen er fout zijn
    - Het totaal aantal verdiende punten (zie puntentelling)
        - De speler zelf krijgt dus geen melding over het aantal punten dat per opgave is verdiend
- Als er meerdere inzendingen worden gedaan, voordat een bevestiging is verzonden, dan telt enkel de laatst ingezonden inzending
   - Dit houdt dus ook in dat een eventueel verkeerd verbeterd antwoord dan fout zal worden gerekend
   - Tevens zal een naam die achter een verkeerd "huisnummer" is vermeld fout gerekend worden
- Bij meerdere inzendingen zal regelmatig een update van de contest plaats vinden (zie update van contest)
- Er worden geen tussenstanden bekend gemaakt met daarin welke spelers er mee doen en hoeveel punten zij hebben
- De looptijd van de contest bedraagt net zo lang als nodig is om alle namen te vinden
   - Mocht de contest volledig stil vallen en/of mochten (dan) de winnaar en runner-up van de contest zoveel punten hebben gehaald dat zij niet meer in te halen zijn dan kan ook besloten worden tot het sluiten van de contest
- Totaal aantal te behalen punten is 75 punten (als een speler alle namen als 1e vindt dan levert dat 25x3 punten op)
- Winnaar en runner-up van de contest ontvangen een (nog te maken) award

 

PUNTENTELLING
- Voor iedere goed geraden naam ontvangt de speler punten, afhankelijk van de volgorde waarin de naam is geraden;
  - De speler die een naam als 1e goed raad, verdient 3 punten
  - De speler die een naam als 2e goed raad, verdient 2 punten
  - De speler die een naam als 3e goed raad, verdient 1 punt
  - Iedere speler die de naam zou vinden voor de update (zie update van de contest), verdient geen punten meer
LET OP: Indien een speler een naam eerst goed heeft en daarna fout verbeterd dan worden die eerder verdiende punten in mindering gebracht!

 

UPDATE VAN CONTEST
- In de loop van de contest zal regelmatig een update plaatsvinden door aanvulling van het onderstaande schema onder de "Voordeuren"; Dit gebeurt als:
   - Er meerdere inzendingen binnen zijn gekomen (ALLE genoemde namen zullen worden vermeld, echter er wordt niet vermeld welke spelers welke namen hebben gegeven en of deze goed of fout zijn)
   - Als een naam minstens 3 keer is geraden (In dat geval gaat de voordeur van de gezochte persoon open en verschijnt zijn/haar foto)

 

VOORDEUREN (ANTWOORDEN)

Opgaven-Antwoorden.png

 

Update.png

 

HINTS

Hints.png

 

 • 16 - 9 -13
 • Alle te vinden namen zijn nog in leven
 • Totaal overgebleven aantal te verdelen punten in de contest: 11

 

 • Op iedere voordeur is, mocht de naam in zijn geheel nog niet gevonden zijn, het bordje met de bijbehorende hint geplakt;
  • er is nog 1 naam niet gevonden, dus bij deze deur zijn er nog 3, 2 en 1 punt(en) te verdienen
 • Op iedere nog gesloten deur hangt tevens een bordje met een getal;
  • "1" betekent dat de naam al 1x geraden is, dus als de naam nog 2x wordt geraden gaat de deur open (bij deze deuren zijn er dus nog 2 en 1 punt(en) te verdienen.
  • "2" betekent dat de naam al 2x geraden is, dus bij de eerstvolgende keer dat de naam wordt geraden gaat de deur open (bij deze deur is dus nog 1 punt te verdienen)

 

OPGAVEN

Opgaven.zip

 

 

SUCCES! :D

 

Edited by RM
Link to post
Share on other sites

Wederom een nieuwe update geplaatst;

 

Daarnaast enkele aanvullingen / verduidelijkingen / tips;

   - Als er bijvoorbeeld 3 namen worden doorgegeven en in de bevestiging wordt aangegeven dat er 1 naam goed is, dan wil dat niet altijd zeggen dat de andere 2 automatisch "fout" zijn;

     Ze kunnen wel goed zijn, maar op het verkeerde huisnummer staan!

   - Door de updates kunnen de deelnemers elkaar helpen, gezien alle doorgegeven namen worden vermeld; Houdt dus de updates in de gaten ;)

Link to post
Share on other sites

RM, je meldt in een reply dat je elkaar kunt helpen. Ik vraag me af hoe. Het is toch niet de bedoeling dat ik roep: zoek de stem van <deze naam>, dan ben je de derde en gaat de deur open?!

 

Aangezien het geheel bestaat uit reduceren, deduceren en combineren gaat men mogelijk niet verder zoeken als er fouten voorkomen in de genoemde namen die men heeft opgestuurd. Ik denk dat het voor de strijd beter is als je toch gaat mededelen: goede naam, verkeerde deur. Wat denkt men?

 

 

 

Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Keetie said:

RM, je meldt in een reply dat je elkaar kunt helpen. Ik vraag me af hoe. Het is toch niet de bedoeling dat ik roep: zoek de stem van <deze naam>, dan ben je de derde en gaat de deur open?!

 

Aangezien het geheel bestaat uit reduceren, deduceren en combineren gaat men mogelijk niet verder zoeken als er fouten voorkomen in de genoemde namen die men heeft opgestuurd. Ik denk dat het voor de strijd beter is als je toch gaat mededelen: goede naam, verkeerde deur. Wat denkt men?

 

 

 

Ik doe zelf eigenlijk nooit mee aan contents (k zou de antwoorden zelf ook niet weten), maar wat RM denk ik bedoelt met 'elkaar helpen' is...

 

- er staan 20 namen van mannen en 12 namen van vrouwen vermeld = 32 namen die door de 4 deelnemers willekeurig zijn genoemd. 

- 14 van de 25 opgaven zijn blijkbaar door minimaal 1 deelnemer goed geraden.

 

Wil dus zeggen dat 14 van de 32 namen bij 1 van de deurtjes goed zitten. Dat kan jou dus helpen. Als jij in die lijst Ab Normaal ziet staan zou dat dus 1 van die 14 voorkomende goede antwoorden kunnen zijn en door te luisteren kan je ineens de ingeving krijgen dat die achter deurtje X zit, waar je zelf niet opgekomen zou zijn. :)

Link to post
Share on other sites

Ik kon het zelf niet beter uitleggen :').

Aanvullend op bovenstaande kan dus worden gezegd dat er nog minimaal 9 goede namen tussen staan, aangezien er al 5 deuren open zijn.

 

En bij iedere inzending die binnen komt geef ik een update over de nieuw genoemde namen.

Als je het aantal geraden namen niet omhoog ziet gaan dan zijn kennelijk de aangevulde namen niet goed (althans in ieder geval niet genoemd bij het juiste huisnummer).

 

Het blijft dus een spel waarbij je goed moet opletten en goed moet nadenken en ik denk zeker dat de namen te raden/horen zijn.

Edited by RM
Link to post
Share on other sites

En wederom een nieuwe update;

 

Ik merk dat het allemaal wat stroever gaat lopen, dus ik zal langzaamaan eens gaan nadenken over enkele hints.

Echter let op; Ik zal enkel hints geven over de namen die nog door niemand zijn geraden, dit om het puzzelen voor iedereen eerlijk en spannend te houden.

Link to post
Share on other sites