Jump to content

De Mol 2021 (BE) Pool


Recommended Posts

Beste vrienden,

Vanaf aanstaande zondag 21 maart start het 9e seizoen van De Mol.

En omdat de Vlaamse versie in Nederland beter bevalt dan de Nederlandse, gaan we weer een Pool openen;

Titel.png.4c0378c162b274fa4a92476eb8ab6e63.png

Afleveringen: Zondag, 20:00 (Play4)

 

1709862827_DeKandidaten.png.25acdda8fc722cce2fa2e16e8c4d627e.png

Groepsfoto.thumb.png.a95e3f3b387a812c79c3252686ec702d.png

 

932285182_AfgevallenKandidaten.png.bfabf8ffb967332c020bf2454c9f0c6d.png

Hieronder wordt (zodra het programma is gestart) het afvalschema van de kandidaten en de stand van de pot per aflevering bijgehouden.

Om spoilers te voorkomen wordt deze informatie verborgen.

 

Spoiler

Afvalschema.thumb.png.8e08ceadb89b955d28e9e70e9092778b.png

 

1442845932_OpzetVanDePool.png.36e7496c6a6cd82a6d824bba3b199521.png

De opzet van deze Pool is iets uitgebreider dan voorgaande jaren en iets anders van opzet. 

In plaats van het wekelijks aangeven van een voorspelling over wie de winnaar en wie de verliezer wordt zijn er wekelijks 5 vragen te beantwoorden over de Mol.

De Pool bestaat dus uit 3 onderdelen, die hieronder worden toegelicht.

Inzendingen worden wekelijks via pb naar RM gestuurd.

Deelnemers die aan de Pool meedoen kunnen wekelijks alle inzendingen en behaalde punten bekijken (er zijn dus geen verrassingen en alles is zichtbaar).

 

642204036_VoorspelDeMolenAfvaller.png.ac01edf7182821f04836f6ce9e65644f.png

Het eerste onderdeel is het wekelijks voorspellen wie de afvaller is van de komende aflevering en wie de Mol is.

Uiteraard kan er ook voor gekozen worden om te voorspellen dat er niemand afvalt (dit gebeurt in België niet vaak) en switchen van Mol mag net zo vaak als de deelnemer wil.

Een overzicht van verdenkingen en voorspelde afvallers wordt onderaan in deze post bijgehouden.

 

220427319_VragenOverDeMol.png.50e0079f992aa31a80e1d5b6a5efb7a2.png

Het tweede onderdeel is het wekelijks beantwoorden van 5 vragen over het doen en laten van de Mol. 

Deze vragen gaan over de aflevering die als laatste is uitgezonden.

Een voorbeeldvraag kan zijn "Op welke kleur fiets reed de Mol tijdens de opdracht ..."

In eerste instantie zullen de vragen dus onbeantwoord blijven, maar naarmate er kandidaten afvallen en dus groepjes volledig weg kunnen vallen (bijvoorbeeld iedereen die op een rode fiets reed tijdens de opdracht ...), kunnen de vragen mogelijk al in de loop van het seizoen beantwoord worden.

Een overzicht van alle vragen en antwoorden wordt onderaan in deze post bijgehouden.

 

Jokers.png.621c5f3ea404f6b100baff4b336a2ca3.png

Het derde en laatste onderdeel is het wekelijks verdelen van 10 jokers (pasvragen in België) op de kandidaten die nog in het spel zitten en waarvan de deelnemer van deze Pool denkt dat die kandidaten de volgende aflevering gaan halen. De verdeling van deze jokers (pasvragen) mag geheel volgens eigen invulling, dus er mogen bijvoorbeeld ook 10 jokers (pasvragen) op 1 kandidaat ingezet worden. 

Voor de laatste aflevering geldt (als er geen afvallers meer zijn) dat de jokers (pasvragen) dan in moeten worden gezet op de kandidaat waarvan wordt gedacht dat het de Mol is.

 

Puntentelling.png.9bf4f3959e07a4de3ca57e84fe072678.png

Onderdeel 1: Elke goed voorspelde afvaller levert 1 punt op (in totaal 7 punten te verdienen)

Onderdeel 1: Elke goed voorspelde Mol levert 1 punt op; Een goed voorspelde Mol voor aflevering 1 levert 2 bonuspunten op (in totaal 10 punten te verdienen)

Onderdeel 2: Elke goed beantwoorde vraag levert 2 punten op (in totaal 80 punten te verdienen)

Onderdeel 3: Elke joker (pasvraag) die is ingezet op een kandidaat die niet afvalt levert 1 punt op (in totaal 80 punten te verdienen) 

Het totaal aantal te verdienen punten is 177.

 

1681963507_SpelregelsVanDePool.png.93bf18f81548fc5c8cdc4735c11647f5.png

  • Iedereen die mee wil doen aan de Pool geeft wekelijks tijdig en ruim voor de uitzending begint via pb aan RM zijn/haar voorspellingen en antwoorden door.
  • Deelnemen aan de Pool is niet meer mogelijk zodra aflevering 1 is begonnen (zondag 21 maart 20:00).

  • Ingezonden voorspellingen en antwoorden liggen vast nadat de aflevering waarvoor ingezonden wordt is gestart; daarvóór mogen inzendingen oneindig worden aangepast.
  • Er volgen geen reminders; Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig inzenden van zijn voorspellingen en antwoorden.

  • In de Vlaamse versie van de Mol valt er bijna altijd in elke aflevering een kandidaat af, maar het kan ook voorkomen dat er niemand afvalt en dat pas in de volgende aflevering bekend wordt gemaakt welke kandidaat er is afgevallen. Als dit gebeurt dan geldt de aflevering waarin de exit bekend wordt gemaakt als de aflevering waarin de kandidaat is afgevallen.

  • De winnaar van de Pool is de deelnemer die de meeste punten heeft verdiend en deze deelnemer krijgt een award.
  • Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt een runner-up award uitgedeeld.

 

(Tussen)stand.png.03a21b50b048c16d52203b1ae00bf2d8.png

Hieronder worden wekelijks de tussenstand, het verdenkschema en het schema van de joker (pasvraag) verdeling bijgewerkt.

Klassement.png.636214feb24f9b1e1b868db91285cc27.png

 

Verdenkschema.thumb.png.77eb25555760ea1724b7ea1453aee9c5.png

 

Pasvraagschema.thumb.png.cbce3b059fea00517edc7542edccedc7.png

 

164173503_Vragenlijst(enAntwoorden).png.0f66edf781b8dc14b2a92ac1a99ca30a.png

Hieronder worden wekelijks de vragen, de antwoorden van alle deelnemers aan de Pool en de antwoorden die bekend zijn bijgewerkt.

Vragenlijst.thumb.png.4bba58e82bbaf20b4ed350d8becc8f00.png

 

69996156_StatistiekenPerKandidaat.png.4430e9691debc7c3fb0abb843c62f4e8.png

Hieronder worden wekelijks de statistieken van alle kandidaten n.a.v. de vragen bijgehouden.

Stats.thumb.png.06b2fc4228d756ac0b0caefa80826ca7.png

 

 

 

@djkoelkast, @Berleas, @Logitech, @Marianne, @MarsM, @Ross, @samba-boy, @Samba-girly, @Hinse, @Joost, @alle andere users;

Iedereen die mee wil doen aan de Pool dient deze week voor zondag 20:00 uur zijn inzending voor aflevering 1 door te geven!

 

Veel Succes!

 

Invulblad De Mol 2021.xlsx

 

 

Statistieken Per Kandidaat.png

Edited by RM
Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Hierbij tevens het overzicht van de kandidaten en een beter te lezen lijstje met de eerste 5 vragen voor de eerste aflevering;

 

LET OP:

Het kan zijn dat door de oranje schermen die naar alle waarschijnlijkheid in aflevering 1 te zien zijn, dat er van de 10 geselecteerde kandidaten die bekend gemaakt zijn nog kandidaten af gaan vallen.

Op de foto in de OP zijn ook 10 kandidaten met helmen te zien en dit zijn kandidaten die net niet geselecteerd zijn, maar wel graag mee willen.

Het kan dus zijn dat de Mol in het begin nog niet is gekozen en/of dat een kandidaat uiteindelijk wint die niet op de foto staat / niet in de groep van 10 geselecteerde kandidaten zit.

Dit is uiteraard iets om in overweging te nemen bij zowel het beantwoorden van de vragen alsook de verdeling van de 10 jokers (pasvragen) over de kandidaten!

Vandaar dat ook bij de derde vraag "nergens" en bij de vijfde vraag "reservekandidaat" kan worden gekozen.

 

318917116_Vragen1-5.png.d69112585e8de500398a7f0eb7a62732.png

 

Kandidaten2021.thumb.png.a706554d56d26691ec77db7a1d36bfa0.png

Edited by RM
Link to post
Share on other sites

De eerste inzendingen zijn inmiddels binnen en verwerkt;

 

Inzendingen ontvangen van: Joost, MarsM, Ross en samba-boy (en mezelf :P)

Bevestiging mee te doen ontvangen van: djkoelkast, Hinse

Openstaande uitnodigingen (nog geen reactie): @Berleas, @Logitech

Afzeggingen voor de Pool: Samba-girly

 

Iedereen kan en mag meedoen, je hebt de tijd tot vanavond 20:00 uur om in te zenden

Link to post
Share on other sites

Inmiddels de eerste aflevering gezien en die was beter dan het gehele seizoen van de Nederlandse versie!

 

Ter aanvulling en informatie voor de Pool:

- De update van de standen en de nieuwe vragen worden zsm nadat ik de aflevering heb gezien geplaatst. (Voor de eerste aflevering komt dit dus maandagavond in dit topic).

- Om zoveel mogelijk rekening te houden met spoilers plaats ik niet direct updates van de statistieken van de deelnemers. Die plaats ik op zijn vroegst op de donderdagavond en dan plaats ik ook mijn inzending voor de volgende aflevering.

- Ik plaats dan niet direct de updates van de nieuwe inzendingen van de rest. Die plaats ik wanneer ik alle inzendingen heb ontvangen.

 

 

Link to post
Share on other sites

De OP is bijgewerkt op een dusdanige manier dat er nog geen spoilers zichtbaar zijn (dus de punten en de nieuwe vragen zijn verwerkt).

Aanstaande donderdag update ik mijn inzending voor de tweede aflevering en dan ontkom ik er voor deze week niet aan om de spoilers mee te nemen.

Als je dan donderdagavond de aflevering nog niet hebt gezien, wordt aangeraden om de OP op dat moment te vermijden.

 

Hieronder de nieuwe set van 5 vragen die betrekking hebben op aflevering 1:

1506661343_Vragen6-10.png.1ae36707c6e99707ec8abc41e4c774d3.png

 

En hieronder tevens een korte legenda / toelichting van het overzicht in het klassement:

Uitleg.thumb.png.7b186e792553e65e117f07f257a5fa66.png

 

Link to post
Share on other sites

De OP is inmiddels bijgewerkt, mijn inzending voor aflevering 2 is hier ook aan toegevoegd.

Als je de eerste aflevering nog niet hebt gezien dan doe je er verstandig aan de OP nog niet te bekijken om spoilers te voorkomen.

 

Vanaf de volgende aflevering kan ik de update naar alle waarschijnlijkheid dusdanig uitvoeren dat er geen spoilers meer plaatsvinden en dat ik dus de rode vingerafdrukken kan plaatsen met "een week vertraging".

Link to post
Share on other sites

Ik heb inmiddels mijn inzending voor de derde aflevering verwerkt in de OP.

 

Daarnaast kreeg ik van de week een opmerking met betrekking tot de puntentelling in het klassement;

In het klassement staan de punten vermeld die zijn toegekend op het moment dat de punten verdiend zijn.

Dus wanneer er een vraag goed werd beantwoord, een afvaller goed werd voorspeld en er pasvragen (jokers) verzilverd werden.

Echter met deze wijze van punten vermelden zou de kolom met het aantal keren dat de Mol goed werd voorspeld tot op het einde leeg blijven en dus zo geen functie hebben.

Bovendien zou het meer reëel zijn en een beter beeld geven als bij die kolom de punten leeglopen op het moment dat je een verkeerde Mol aan hebt gewezen.

Ik heb daarom inderdaad de punten toegekend aan die kolom en je zult zien dat bij enkele deelnemers er al inderdaad punten vanaf zijn gehaald.

Dit geeft ook inderdaad dan een beter (eerlijker) beeld van de tussenstanden.

 

Er hoeft niet gevreesd te worden voor spoilers als je nu de OP gaat bekijken; de overzichten worden pas bijgewerkt voor aflevering 2 als aflevering 3 is uitgezonden (enz.).

 

Link to post
Share on other sites

De standen zijn weer bijgewerkt in de OP, de afvallers zijn nu zichtbaar tot en met aflevering 2.

Ik heb mijn inzending voor aflevering 4 al verwerkt in deze update.

 

Bijgaand de vragenset voor aflevering 4;

De statistieken per kandidaat zijn ook weer in de OP te vinden.

 

606260086_Vragen16-20.png.578246e930cae69ed8ab2be090dd4ca8.png

 

Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

De OP is bijgewerkt tot en met de inzendingen voor aflevering 4.

Helaas ben ik deze week niet in de gelegenheid om direct de nieuwe tussenstand en de nieuwe vragen te plaatsen.

Ik verwacht dit uiterlijk aanstaande zaterdagochtend te kunnen plaatsen.

Edited by RM
Link to post
Share on other sites

De OP is weer bijgewerkt, inclusief de nieuwe tussenstand en mijn voorspelling voor aflevering 5.

 

Bijgaand de vragenset voor aflevering 5;

De statistieken per kandidaat zijn ook weer in de OP te vinden.

 

31060416_Vragen21-25.png.51d0732fd6ae6f3f415e9a19fe56d32f.png

 

Let op: Je hebt tot en met zondag 20:00 uur om je voorspelling en de antwoorden op de bovenstaande vragen door te geven!

 

Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

De OP is weer bijgewerkt en de tussenstanden zijn weer berekend.

Bijgaand weer de nieuwe set vragen;

 

927535200_Vragen31-35.png.7b30d2958ad986a518bcace59a74f773.png

 

Mijn inzending voor de komende aflevering is direct toegevoegd aan de update.

 

LET OP: Doordat er nu nog slechts een aantal kandidaten in het spel zitten is de kans groter dat, je ondanks dat er geen directe spoilers te zien zijn, toch gespoilerd zou kunnen worden.

Je doet er dus verstandig aan om eerst de afleveringen te kijken voordat je de OP bekijkt 

Edited by RM
Link to post
Share on other sites

Inmiddels staat ook de laatste set vragen in de OP verwerkt.

De tussenstanden zijn ook weer doorgerekend (er beginnen al wat grotere verschillen te ontstaan).

 

Bijgaand de nieuwe set vragen;

770582694_Vragen36-40.png.b1929c3015e2314f0b09b9b4036b91b2.png

 

LET OP:

  • Voor aankomende aflevering hoeft er geen afvaller meer doorgegeven te worden
  • Voor de aankomende aflevering moet iedereen pasvragen inzetten op de kandidaat waarvan wordt gedacht dat het de Mol is; Pasvragen die niet op de Mol zijn ingezet worden niet verzilverd.
Link to post
Share on other sites

Nog een paar uur te gaan en dan weten we wie de Mol is.

Qua inzendingen in de Pool is dat nog alles behalve beslist, want de meningen zijn nog aardig verdeeld.

De OP is bijgewerkt met de laatste inzendingen; In de loop van volgende week ga ik (om niet direct te spoileren) de eindstand "berekenen" en zichtbaar maken.

Link to post
Share on other sites

Ik heb uiteindelijk toch maar besloten om de OP volledig bij te werken.

Als je de laatste aflevering nog niet hebt gezien, probeer dan dus de OP in dit topic te vermijden omdat je anders direct weet wie de Mol is en wie er gewonnen en wie er verloren heeft.

 

De eindstand is bekend en daarom zijn ook de winnaar en de runner-up van deze Pool bekend, gefeliciteerd!

De awards worden binnenkort aangemaakt, zodat ze uitgereikt kunnen worden.

 

Ik wil alle deelnemers aan de Pool bedanken voor hun deelname :).

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...