Jump to content

Wie Is De Mol? 2019 Pool


Recommended Posts

702533919_1.intro.png.9c2741d61c3dea65e7b33adfabaa3be4.png

 

Afleveringen: Zaterdag, 20:30 (NPO 1)

Moltalk (Nabeschouwing na elke aflevering): Zaterdag, 21:30 (NPO 3)

 

De Kandidaten

groepsfoto.jpg.76a919767cd90398b7a2a13aad11ed32.jpg

 

Afgevallen Kandidaten

Spoiler

kandidaten.png.b7ffbd3e39d85f1842c92da7ec869171.png

 

Hoe werkt het spel (programma)? 

Hieronder staat overzichtelijk uitgelegd hoe het spel werkt.

Mocht je het televisieprogramma nog niet eerder hebben gezien dan wordt zeker aangeraden om onderstaande door te lezen, zodat je de spelregels begrijpt.

Spoiler

1405779115_2.Speluitleg.thumb.png.f5c77d35ca5d9cb5b9dc5d3043dcb37c.png

 

De Pool

Spoiler

Omdat er vorig jaar feedback werd gegeven over de overzichtelijkheid van de standen tijdens de pool (de wekelijkse tussenstanden voegen weinig toe aangezien er op het eind nog zoveel aan de puntentelling verandert), is de opzet van de Wie Is De Mol? 2019 Pool dit jaar anders en spannender qua opzet;

 

10 vragen

vraag.png.cf4fc78ef3f1bb8e6ac441d79b902a71.png

Iedere deelnemer beantwoordt voordat de aflevering begint 10 vragen. Die 10 vragen gaan over voorspellingen voor de komende aflevering(en) en bijvoorbeeld het doen en laten van de mol. Van een deel van de vragen zijn de definitieve juiste antwoorden direct na het uitzenden van de betreffende aflevering bekend, terwijl voor het andere deel van de vragen de antwoorden pas in het verloop van de serie bekend zijn. Iedere deelnemer moet dus de vragen naar eigen gevoel, tactiek en inzicht invullen.

Elke 10e vraag is wekelijks de vraag "Wie Is De Mol".

 

De vragen verschijnen elke week voor de uitzending in dit topic; De antwoorden op de vragen kunnen worden ingevuld in het invulbestand (en/of via pb worden gestuurd/doorgegeven).

Het antwoord op elke 10e vraag ("Wie Is De Mol?") kan worden ingevuld door het mol logo naar de betreffende kandidaat te slepen.

 

Wie valt er af?

afvaller.png.ab816be65a208a4309c109880b2c0f68.png

Naast deze 10 vragen beantwoordt/voorspelt ook iedere deelnemer wie er af gaat vallen in de volgende aflevering.

Ook deze voorspellingen kunnen ingevuld worden in het invulbestand door het afvallers logo naar de betreffende kandidaat of het kruis van "geen afvaller deze week" te slepen (en/of via pb worden gestuurd/doorgegeven).

 

Jokers

joker.png.026c6abc0511245d3265f376827a2ddc.png

Iedere deelnemer beschikt in totaal over 10 jokers over de hele pool (dus niet per ronde).

Zoals ook in het echte spel mag een deelnemer naar eigen invulling een joker inzetten om een vraag goed te rekenen. Dit houdt voor de pool in dat je een joker in kunt zetten op een vraag, waarmee je de vraag niet meer hoeft te beantwoorden en hem dus sowieso goed hebt.

Let op: Een joker inzetten op een vraag betekent wel dat het punt pas wordt meegerekend in de tussenstand t.o.v. de andere deelnemers op het moment dat het antwoord op de vraag bekend is.

 

Groen of Rood scherm

schermen.png.60037ab1fd048f99430f615e8ce88e71.png

Nieuw in deze pool is dat niet iedere deelnemer het einde van de pool haalt.

Net als in het echte spel vallen er ook deelnemers die aan de pool meedoen tijdens de pool af. Dat is de deelnemer die op dat moment in de actuele tussenstand de minste punten heeft gehaald.

In een week dat er een deelnemer van de pool af gaat vallen wordt er op het forum een soort "interactieve chat" gehouden, waarin een naam verschijnt in het topic en de deelnemer in spanning af moet wachten of dat hij een groen of een rood scherm krijgt.

Een groen scherm betekent door naar de volgende uitzending; Een rood scherm betekent dat je uit de pool ligt en geen kans meer maakt op de award.

Het helpt in de organisatie als je in dit topic alvast (en zo vroeg mogelijk) aan kunt geven dat je mee wilt doen!

 

Het Invulbestand

Hieronder een afbeelding van het invulbestand met uitleg.

Spoiler

2128322679_invuluitleg.thumb.png.6590708c5ce20961b929b037e9325b99.png

 

Download hier het Excel bestand (hierin vind je ook de speluitleg)

Invulbestand.xlsx

 

De puntentelling

Spoiler

Er zijn in totaal 108 punten te verdienen als je het einde van de pool haalt;

 • Er zijn 100 vragen die elk 1 punt opleveren als het goede antwoord is gegeven. Zodra het antwoord op een vraag duidelijk is en dus bekend is of een antwoord goed of fout is voorspeld door een deelnemer worden deze antwoorden indien goed beantwoord als 1 punt geteld.
  Let op: Een joker inzetten op een vraag betekent dat, ondanks dat je de vraag niet hoeft te beantwoorden, het punt pas wordt meegerekend in de tussenstand t.o.v. de andere deelnemers op het moment dat het antwoord op de vraag bekend is.
  Bijvoorbeeld: Een joker op vraag 10 "Wie Is De Mol" is dus sowieso pas aan het eind van de pool van waarde, omdat dan pas het antwoord bekend is. Hiervoor moet je eerst de tussentijdse executies overleven voordat dit een punt oplevert. Weeg dit dus strategisch af want het kan in dit geval ook slim zijn omdat het juiste antwoord geven op deze vraag een kans van 1 op 10 is.
 • Er zijn 8 bonuspunten te verdienen voor het juist voorspellen van een specifieke afvaller / geen afvaller in de betreffende aflevering (1 punt per goede voorspelling tot het moment dat er nog 3 kandidaten in het spel zijn)
  Let op: Het kan voorkomen dat een afvaller pas in een volgende aflevering bekend wordt gemaakt, in plaats van in de laatste minuten van een reguliere aflevering (zoals bij Diederik Jekel gebeurde in een vorig seizoen). Als dit gebeurt dan geldt de aflevering waarin de exit bekend wordt gemaakt als de aflevering waarin de deelnemer is afgevallen en is het juiste antwoord in dat geval "geen afvaller".

 

Spelregels Pool

Spoiler
 • Iedere deelnemer die mee wil doen, download het bestand en vult deze wekelijks in
 • Iedere deelnemer stuurt zijn inzending uiterlijk voor de start van de uitzending via PB naar mij (RM) (zodat ik de voorspellingen in een algemeen overzicht in de OP kan verwerken en het overzichtelijk blijft)
 • Het voorspellen en antwoorden mag op geheel eigen invulling en veranderen mag zoveel als je wilt, echter veranderen van voorgaande voorspellingen/antwoorden is niet meer mogelijk
 • Als een week niet wordt ingevuld dan heeft dat geen gevolgen voor de deelname, maar uiteraard wel gevolgen voor de puntentelling (dit levert dan direct 10 foute antwoorden en een verhoogd risico tot een rood scherm op)
 • Iedereen is zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van de voorspellingen en antwoorden; Er volgen geen reminders
 • De winnaar van de Pool is de deelnemer met de meest verdiende punten, die tot de finale in de pool zit
 • Mocht de tussenstand van 2 of meer deelnemers tijdens een executiemoment exact hetzelfde zijn, dan geldt net als in het echte spel dat de deelnemer die het laatst en dus traagst zijn antwoorden die week heeft ingestuurd een rood scherm krijgt (Let op; dit geldt voor de laatste wijziging die ingestuurd wordt)
 • De winnaar en runner-up krijgen een award

 

Spelverloop

Hieronder staat het schema met de volgorde waarin de kandidaten afvallen (en waarin dus ook te zien is wie er nog in zitten.

Logischerwijs is het schema nu nog leeg, maar die wordt per aflevering ingevuld.

Onderin het schema wordt ook het bedrag in de pot per aflevering bijgehouden.

Spoiler

Spelverloop.thumb.png.e6c42534dd6f546a741ac01b6e69891f.png

 

Voorbeeld van een Tussenstand

Spoiler

In het onderstaande voorbeeld is te zien dat er inmiddels 6 afleveringen zijn uitgezonden; De deelnemer heeft de eerste 60 vragen ingevuld en 6 jokers ingezet en 4 jokers over.

De deelnemer heeft 16 vragen goed beantwoord en 13 vragen fout beantwoord.

Door de ingezette jokers heeft hij voor 3 jokers de punten ontvangen omdat het antwoord bekend is, waardoor hij een totaal van 19 punten heeft.

De andere 3 jokers die zijn ingezet staan nog in de wacht omdat het antwoord op de vraag nog niet bekend is.

Het scherm van de deelnemer is nog groen, dus hij zit nog in de pool.

 

352108757_voorbeeldstand.png.89165ce9ab55f886d7913750bfe28701.png

 

Inzendingen & Tussenstand

In tegenstelling tot voorgaande pools was altijd de tussenstand zichtbaar.

In deze pool is dat anders; Alle inzendingen, voorspellingen, antwoorden, inzetten van jokers en tussenstanden blijven onzichtbaar voor alle deelnemers om zo de spanning voor een mogelijk rood scherm zo groot mogelijk te maken.

Het enige wat zichtbaar is van je concurrenten is welke kandidaat zij verdenken als mol en wie zij denken dat er afvalt per aflevering (dus de wekelijkse "Wie Is De Mol" vragen en de bonuspunten - zie onderstaand schema)

De persoonlijke tussenstanden worden wel wekelijks per pb naar de deelnemers gestuurd, zodat ze zelf wel weten hoe ze ervoor staan.

Daarin is ook te zien hoeveel vragen de deelnemer goed heeft beantwoord, hoeveel vragen er fout zijn, op hoeveel vragen een joker staat, hoeveel jokers de deelnemer nog in kan zetten en hoeveel punten de deelnemer op dat moment heeft.

 

Daarentegen staat hieronder wel een schema van de deelnemers aan de pool die dezelfde strekking heeft als het schema onder het spelverloop van de kandidaten in het programma (dus wie is wanneer afgevallen).

 

468809521_InzetvanDeelnemers.thumb.png.ba800235ac8b3a3f3e285e4cc971a118.png

 

1639078767_SpelverloopRFPool.thumb.png.71c6cb54c9bad447271fc063de932caf.png

 

1584583604_PuntenOverzichten.thumb.png.46bcdf89a7c9b822744bf466f693de1d.png

 

Vragen (en Antwoorden)

368814375_VragenAntwoorden.thumb.png.4d9e40474dbd2963831124709bda90d7.png

754716918_VragenAntwoorden2.thumb.png.9f997aaac19303ab319f3e3f81fd2e58.png

 

371543704_PuntenPerWeek1.thumb.png.b833c63c6959f6dc1b9477d48a0379f7.png

1246027139_PuntenPerWeek2.thumb.png.bb0a582980aafaa78121fb5d62cb59fe.png

426573136_PuntenPerWeek3.thumb.png.e98eb435d52e4a9cda39ed5f4a20c38d.png

1973929696_PuntenPerWeek4.thumb.png.1b0933d61fe8432f5fe9947d4204c277.png

 

Statistieken

 • Het aantal getoonde schermen

1025206535_Stats-Schermen.thumb.png.90e6586602a91aa0899dce9cf813e8e3.png

 

 • Statistieken n.a.v. enkele vragen uit de Pool

273069608_Stats-Algemeen.thumb.png.e0f56ba9f4e8289280eb9c37e2a5c437.png

 

 • Statistieken n.a.v. de Mol-vragen (wekelijkse 9e vragen)

85899442_Stats-Mol.thumb.png.a16ac0b48348318fc6c370dc15560b99.png

 

Tot Slot

Omdat ik als organisator voordeel heb (ik kan natuurlijk wel zien wie wat inzet en welke antwoorden wie geeft), stel ik mijzelf in het nadeel door mijzelf 5 jokers te geven in plaats van 10 jokers.

Daarnaast heb ik als organisator natuurlijk ook de mogelijkheid om mijn antwoorden te wijzigen (het berust dus ook op vertrouwen), maar om dit te vermijden zal ik mijn inzendingen elke week in een versleuteld document naar een deelnemer sturen die zich beschikbaar stelt, zodat het voor die deelnemer leuk blijft om de pool te spelen.

Aan het eind van de pool geef ik de codes aan de deelnemer, zodat de inzendingen indien nodig gecontroleerd kunnen worden.

 

Doe allemaal mee! Hoe meer deelnemers, hoe leuker en hoe spannender de pool wordt!!

 

Edited by RM
Link to post
Share on other sites
 • Replies 236
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Posted Images

Allen,

 

Zoals jullie zien is ook dit jaar weer de Wie Is De Mol? Pool geopend.

Een nieuw seizoen, een nieuwe presentator en een nieuw concept voor de pool!

 

Voor alle duidelijkheid even het volgende:

Deze pool is tot stand gekomen en uitgedacht door zowel RM als MarsM.

In de weken dat de serie loopt worden de vragen en het verloop allemaal door ons gezamenlijk uitgedacht en gecontroleerd, echter:

 • Alle inzendingen moeten uitsluitend naar RM worden gestuurd (via pb)
 • RM is de organisator en gedurende de pool als enige op de hoogte van de inzendingen van de kandidaten en dit wordt met niemand gedeeld (dus ook niet met MarsM)
 • Zelf doe ik (RM) ook mee aan de pool; Het inhoudelijke verloop (rode schermen en dergelijke) van de pool is niet volledig te controleren (als in voorkennis en inzage van andere deelnemers), maar ik doe er alles aan om de pool eerlijk te laten verlopen
 • Zoals ook in de OP aangegeven, graag zo spoedig mogelijk aangeven als je mee wilt doen

Hieronder voor alle zekerheid nog eens het bestand;

Let op: De acties die wekelijks moeten worden gedaan zijn a) 10 vragen beantwoorden en b) het schema invullen door (mol en) afvaller aan te geven!

Invulbestand.xlsx

 

Het actuele totaaloverzicht van de vragen en antwoorden wordt wekelijks in de OP bijgewerkt en daarnaast worden de nieuwe vragen ook in een nieuw bericht gepost.

Hieronder de eerste 10 vragen die ingevuld moeten worden voor aflevering 1:

 

Vragen aflevering 1.png

Edited by RM
Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, djkoelkast said:

Uiteraard zijn ook andere regelmatige bezoekers welkom om mee te doen, misschien die ook even taggen ;)

Ik heb in ieder geval ook @Joost nog uitgenodigd om mee te doen, maar inderdaad, zou tof zijn als er meer mensen meedoen!

Hoe meer mensen hoe leuker en spannender het is met deze nieuwe opzet :)

Link to post
Share on other sites

Allen,

 

Even nog voor alle duidelijkheid;

 

Wekelijks kun je in het invulbestand de 10 betreffende vragen van die week beantwoorden;

 • Vraag 1 t/m 9 kun je invullen in de kolom "antwoorden op de vragen:" naast het betreffende vraagnummer (zie screenshot rechts onderin)
 • Vraag, 10, 20, 30, etc.. is de wekelijkse "Wie Is De Mol?" vraag; deze vraag kun je wekelijks beantwoorden door het mol logo naar de linkerkant te slepen, naast de kandidaat die jij verdenkt (zie screenshot links)
  Dit blijft elke week 1 punt waard, dus neemt niet in puntenaantallen af zoals bij voorgaande pools en je mag ook elke week switchen).
 • Dit geldt ook voor de afvaller van de week; Hiervoor kun je wekelijks het afvaller logo naar de linkerkant van het schema slepen naast de kandidaat die je denkt dat afvalt (zie ook printscreen).
  Dit zijn de bonuspunten (ook elke week 1 punt waard, tot het moment dat er nog 3 kandidaten in het spel zitten en ook hier mag je switchen).
 • Jokers mogen alleen ingezet op vragen;
  - Mocht je een joker in willen zetten op een vraag dan sleep je een joker naar de betreffende vraag (zie vraag 3 in het printscreen hieronder).
  - Mocht je een joker in willen zetten op een "Wie Is De Mol?" vraag dan sleep je een joker naar die persoon, onder het mol logo (zie voorbeeld bij Evelien in de printscreen)
  - Bij de bonusvragen (de wekelijkse afvaller) kunnen dus geen jokers ingezet worden!

En zoals gezegd heeft iedereen (behalve ik) 10 jokers, dus in dit voorbeeld heb je na week 1 nog 8 jokers over.

 

mol.thumb.png.0ac3b1f023254c394c3d7c9ef857edd7.png

 

Link to post
Share on other sites
19 minutes ago, djkoelkast said:

Een kleine opmerking: de vragen in dat plaatje zijn niet heel erg goed leesbaar, kun je de vragen er nog in platte tekst (eventueel in een quote) onder zetten?

Goed punt: Ik heb zojuist de vragen in OP met platte tekst neergezet (en zal dat vanaf nu ook aanhouden)

Link to post
Share on other sites

Vanavond de eerste aflevering van het nieuwe seizoen.

Voordat dit seizoen begint even een aantal belangrijke punten voor de pool;

 • Iedereen die nog mee wil doen aan de pool kan zijn/haar inzending sturen via pb naar mij voor 20:25 vanavond
 • Als je aan de pool meedoet dan is het je eigen verantwoordelijkheid om je volgende inzending (totdat je een rood scherm krijgt) op tijd in te sturen (d.w.z. voor zaterdag om 20:25).
  - Er volgen dus geen reminders van mij, zoals bij voorgaande pools
 • Om het voor iedereen zo leuk mogelijk te houden, bespreek niets inhoudelijks over de pool;
  - Geef niet aan of je wel of niet op tijd was met inzenden
  - Bespreek geen antwoorden met elkaar ("had jij ook .. op die en die vraag", "heb jij nog jokers over", etc etc.)
  - Post en geef niets aan over hoeveel punten je hebt of punten je nog kunt halen.

 

Op dit moment hebben we 7 deelnemers ( @djkoelkast, @Hinse, @Ross, RM, @MarsM, @samba-boy en @TMP ); 

 

Edited by RM
Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, djkoelkast said:

Mag ik opmerken dat ik *nooit* "volgende week"-stukjes kijk omdat ik nog niets wil weten van wat er gaat gebeuren, niets, maar dat dat door de gestelde vragen nu wel het geval is. Dat vind ik wel jammer.

Helaas kan dat niet anders, want:

- Je kunt alleen vragen stellen over zaken die nog moeten plaatsvinden / toekomstige punten, anders zijn de antwoorden al bekend, én

- In combinatie met het bovenste punt, je kunt niet alleen maar vragen stellen over zaken die pas in de veel te verre toekomst bekend zijn (zoals 'Wie is de Mol'). Anders kun je geen tussenstanden maken, aangezien je als organisator die antwoorden ook nog niet (direct) hebt (en krijg je alsnog dat de hele lading punten pas na afloop van de serie in één keer worden bijgeteld, waar de vorige keer feedback op kwam).

 

Als organisator weet je in dit geval net zoveel als deelnemer. Het enige wat kan gebeuren is dat je een kort fragment ziet uit een spel (bijvoorbeeld een lasergame, maar wat dat spel precies inhoudt, weet nog niemand) en dat je daar een algemene vraag bij krijgt (bijv. gaat men in dat spel geld verdienen). De vragen moeten natuurlijk ook wel over het spel zelf gaan ;).

Link to post
Share on other sites
57 minutes ago, Hinse said:

Hoe beoordeel je vraag 11 als het enigszins discutabel is of je van een bondje kunt spreken?

 

Bij vraag 14 bedoel je neem ik aan in totaal aan het einde, of bedoel je dat er ergens bij een spel dat bedrag uit vliegt?

Vraag 11: Als er 2 andere deelnemers dan Jamie/Merel en Rick Paul/Nielson met elkaar "samenwerken" (kan dus ook bijvoorbeeld Jamie/Nielson zijn)

Vraag 14: Ja, 2000 in totaal (van het begin tot aan het einde van de aflevering)

 

EDIT

Ik heb vraag 14 iets meer verduidelijkt voor de volledigheid; Ik zal de vraag in de OP ook aanpassen

14.png.3ef202394fc82bd0adf282a6b9d33ca4.png

 

 

Edited by RM
Link to post
Share on other sites

Overigens met betrekking tot het punt wat @djkoelkast gisteren aangaf;

Zoals ik al zei is het niet (altijd) mogelijk om dit anders te doen, we kunnen hooguit proberen om hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Het verzinnen van de 10 vragen is al vrij lastig (afgelopen zondag hebben we anderhalf uur gezeten om die vragen te verzinnen :P).

 

Mochten jullie inspiratie hebben en een leuke vraag hebben die tijdens de pool kan worden opgenomen, laat dit dan gerust weten door mij de vraag per pb te sturen.

Dan kunnen MarsM en ik kijken of, hoe en wanneer we de vraag kunnen meenemen in de lijst.

Alle hulp is welkom ^O^!

 

Link to post
Share on other sites